Uitsluitingscriteria

Kraamzorg MamaLoveBaby kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

– Met een zorgvraag gerelateerd aan de Wet Zorg en Dwang.
– Met agressieproblematiek (gebleken uit vorige zorgvraag).
– Met verslavingsproblematiek (gebleken uit vorige zorgvraag).

Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht.

Van harte gefeliciteerd!

Bij Mama Love Baby omringen we jullie met zorg en geluk.

Rivium Boulevard 156, 2909 LK Capelle aan den Ijssel